Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
slabnas
Reikšmė:
silpnas
Straipsnelis:
žr. lebeda
Šaltinis:
Merlingen 1978, 48
Antraštė:
slãbnas
Reikšmė:
limp
Straipsnelis:
Kai kuriais atvejais stiprieji veiksmažodžiai savo šaknies finalės konsonantizmą įgavo dėl iteratyvinių geminatų. Lühro Expressivität und Lautgesetz im Germanischen pateiktas pavyzdys: go. slepan ‘to sleep’ < *slēpᵖan- vs. isl. slafa-st ‘to slacken’ : slabba ‘to hang’ : slapa ‘to slack’ <*slapp/bōn- < *slobʰ-n(é)h₂- (plg. lie. slãbnas ‘limp’ < *slobʰ-no-).
Šaltinis:
Kroonen 2012b, 280

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas