Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
slánka
Straipsnelis:
[Dėl pasirodžiusio Etimol. č. kalbos žod. 2-ojo leidimo (Machek V., Etymol. slov. jaz. českeho, 2. oprav., 1968) norėčiau pareikšti šias pastabas:] Anot V. Macheko č. sluka 3 „der Pilz Rozites“ (tiksliau Reifpilz, Zigeuner, Runzelschüppling, Scheidenrunzling, Runzelblätterschwamm“/ Rozites caperata etimologija yra neaiški. Manau, galime č. leksemą sluka „Reifpilz, Zigeuner“ laikyti ta pačia su sluka 1 „slanka (paukštis), Schnepfe, o pastaroji atitinka le. słonka (słomka) [pasen. słoka, trm. słonka „Waldschnepfe“]. Minėtoji le. leksema vartojama grybams įvardinti, plg. le. słonka „Grünling, Echter Ritterling/Tricholoma ff flavovirens“. Č. sluka „slanka“ < prasl. *slǫ ir turi atitikmenų (išskyrus bulg., maked. ir sorb. kalbas) kitose sl. kalbose ši lytis siejasi su lie. slánka „Schnepfe“, la slùoka „Waldschnepfe“, pr. slanke „t. p.“, kurie gretinami su lie. slankà „landūnas, pataikūnas, lėtas žmogus“ (plg. Fraenkel, LEW, Bd. II, s. 826 bei 832). Vadinasi galima suprasti, kad paukščio pavadinimą reiškiąs žodis susiformuoja pakitus reikšmei (dėl semantikos paralelių žr. tekste).
Šaltinis:
Müller 1972, 31
Antraštė:
slankà
Straipsnelis:
žr. slinkti
Šaltinis:
Merlingen 1978, 73
Antraštė:
slanka
Reikšmė:
„tilvikas“
Straipsnelis:
La. sluoka (comm.), lie. slanka, pr. slanke „tilvikas“ ne skoliniai iš maž. rus. trm. слонька (taip mano Briukneris [Brückner A. Litu-slavische studien. I.]), o слонька (kaip rodo r. слука) yra skolinys galbūt iš lie. kalbos.
Šaltinis:
Endzelīns DI I, 97
Antraštė:
slankà
Straipsnelis:
[Pateikiu žodžius (jeigu jų šaknis gerai žinoma ir kitose ide. kalbose, pastarieji žodžiai rašomi skliausteliuose), būdingus vien tik sl. ir bl. kalboms:] Lie. slankà = č. sluka
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 340
Antraštė:
slankà
Reikšmė:
„grosse Schnepfe (paukštis Scolopax rusticola)“
Straipsnelis:
slanke E. 754 „grosse Schnepfe“: lie. slañkė arba slankà, la. slùoka, le. słǫ „t. p.“, žr. ME s. v. slùoka I.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 309
Antraštė:
slankà
Straipsnelis:
SReRT. Verbalinė nenustatoma; vardažodinė lytyse lie. slankà (acc. slañką, la. slùoka ‘zool. Schepfe’ iš *slonkáh₂ priklauso šakniai, kurią turi lie. sliñkti ‘sich bewegen,, schleichen, kriechen’, plg. galūnės kirtį vok. Schlange (s. v. a. slango); šalia šio lie. slánka, s.-kr. slȕka ‘t. p.’ su šakniniu kirčiu ir ilguoju balsių kaitos laipsniu, tikriausiai po antrinės diferenciacijos *slonkáh₂ (resp. *-ós?) ‘slankų patelė’: *slṓnkah₂ ‘slankų šeimos paukštis apskritai’ (plg. vok. Hahn/Henne : Huhn) resp. po atskirų slankų rūšių diferenciacijos (čia galima plg. lie. var̃nas ‘Rabe’ : várna ‘Krähe’.
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 163
Antraštė:
slankà
Straipsnelis:
žr. slíekas
Šaltinis:
Urbutis 2001a, 18

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas