Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
slỹvas
Reikšmė:
„slyva“
Straipsnelis:
Oset. k’(y)lawi|kilawi „slyva“. ~ Iš gruzinų kliavi; iš čia ir ing. kliav „slyva“. Ar nėra gruzinų kliavi priešistoriniais ryšiais susijęs su slavų-baltų grupe (r. слива, lie. slỹvas ir pan.)? Žr. Миллер. ОЭIII 14.
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ I, 606
Antraštė:
slỹvas
Straipsnelis:
žr. slyva
Šaltinis:
Gliwa, Hyllested 2006, 87–89

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas