Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
smardùs
Reikšmė:
smirdintis, dvokus
Straipsnelis:
Lie. smardùs ‘smirdintis, dvokus’ : smirdùs ‘t. p.’. Variantą su šaknies a laipsniu palaiko smardìna (-ìno, -ìnti), plg. ir lie. smardà ‘cunnus’, smárdas ‘smarvė’, la. smar̂ds. Varianto smirdùs vokalizmą grindžia smìrdi, -a, -džia, -sti (-ė́jo, -ė́ti), la. smir̂d (-ẽja, smir̂dêt). Senesniu tiek dėl izoliuoto vokalizmo, tiek dėl platesnio vartojimo yra smardùs, o smirdùs turi vokalizmą pagal veiksmažodį.
Šaltinis:
Vanags 1994, 41–42
Antraštė:
smardùs
Reikšmė:
stinkend, übelriechtend
Straipsnelis:
žr. smirdėti
Šaltinis:
Blažek 2001b 46–47

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas