Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
snaudãlius
Straipsnelis:
Gr. νυστάζω, ypač praes., aor. ἐνύσταξα ir ἐνύστασα ‘snausti, miegoti’ [760…]. Buvo bandomos dvi analizės: 1) bandė gretinti su νεύω ‘purtyti, nuleisti galvą’, plg. Schwyzer, Gr. Gr. 1, 348, nepritarė Georgacas, Gl. 36, 1958, 173; 2) pirmenybę reikia atiduoti Saussure (MSL 6, 1889, 76 = Recueil 412) ir Schulze (Kl. Schr. 376) etimologijai, kurie gretino su lie. snústu, snústi, snaudà ‘miegalius’. Su kitu balsiu snáudžiu, snáusti ir turbūt nuo νυσταλέος nepriklausomas vedinys su l snaudãlius. Kalbėdami apie *sneudh-/*snudh- turime pripažinti ekspresyvią priesagą -ταζω, plg. Schwyzer, o. c. 1, 706.
Šaltinis:
Chantraine DEG 3, 760–761
Antraštė:
snaudãlius
Reikšmė:
sleepy person
Straipsnelis:
žr. snausti
Šaltinis:
Kölligan 2007, 28–32

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas