Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sodìnti
Straipsnelis:
[Aptariami prūsų kalbos -ina- kauzatyvai su šaknies o vokalizmu.] […] Pr. *sadin-: sadinna ‘stellt’ : *seda intr. ‘setzt sich’, plg. s. č. sezi, seděti, s. sl. saditi, r. sažú, sadítь ir t. t. kartu su lie. sodìnti (vietoj *suodītei) turi būti dėl antrinio pailgintojo laipsnio (*sōd- : *sēd- vietoj *sad- : *sed-), priešingai nei pr. sad-, laikomi naujais dariniais.
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 184

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas