Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sotinti
Straipsnelis:
žr. sotis
Šaltinis:
Szemerényi 1979, 103–107
Antraštė:
sót-inti
Straipsnelis:
Prūsų kalbos žodis sātuinei taisytinas į sātninei. Čia suponuotinas užrašymas ni vietoj laukiamo in, sk. sāt-innei, plg. lie. sót-inti (Schmalstiego ir Mažiulio interpretacija *sātv-inei nepriimtina).
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 191

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas