Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
spalių mėnuo
Straipsnelis:
[Recenzuojamasis J. Palionis LLK XVI–XVII a. 238 šį žodžių junginį laiko priklausantį liaudinės lietuviškos leksikos grupei]. Sunku įsivaizduoti, kad šitie pavadinimai būtų atsiradę be lenkų kalbos įtakos: […] spalių m. – październik [ir kt. pvz.]
Šaltinis:
Safarewicz 1969, 227

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas