Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
spãras
Reikšmė:
‘Sparre, gegnės’
Straipsnelis:
sparis E. 201 ‘Sparre, gegnių pora – kaip ir lie. spãras iš vok. kalbos.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 312
Antraštė:
spãras
Reikšmė:
Stütze, Strebe(balken)
Straipsnelis:
Suo. parsi ‘sija, storas rąstas (kam paremti)’ yra baltizmas (kitaip mano Koivulehtas). Jo skolinimo šaltinis – bl. *spartis ‘atrama, sija, rąstas, paspara’, kurį rekonstruoti įgalina semantiškai derantys ide. *sper- [čia priklauso v. v. a. sparre ‘atrama, paspara’ ir r. подпор(к)а] vediniai baltų kalbose: lie. spãras ‘Stütze, Strebe(balken)’, trm. spyrỹs ‘Strebebalken’, paspirtìs ‘Unterstützung; Stütze’ ir su šaknies balsių kaita trm. paspartis ‘Unterstützung; Stütze’ [ir kt.] bei vedinių pamatas vksm. spìrti ‘sich widersetzen, (nieder-, an-)drücken’, paspìrti ‘stützen’ [ir kt.]. Nulinio ir pamatinio laipsnio kaita baltų daryboje yra labai dažna.
Šaltinis:
Ritter 1995, 194

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas