Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
spárdyti
Straipsnelis:
Hroznas (Hrozný) het. ispart(iya)-, isparz(a)- ‘pabėgti, išslysti, pasprukti’ [447]…[448] (pagrindinis kamienas ispart-) lygina su lie. spárdyti ‘smogti koja’ (bei gr. σπαίρω, s. i. sphuráti, av. sparaiti), pastaroji etimologiškai glaudžiai siejasi su lie. spi̇̀rti ‘smogti koja’ ir het. ispar[r]-, žr. ten.); dar plg. arm. [449] sprdem ‘pabėgti, išsprukti’, s. i. spr̥dh- ‘varžovas’, gr. σπυρθίζειν ‘kick up’ (ir kt. pvz.).
Šaltinis:
Puhvel HED II, 447–450

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas