Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
splendėti
Straipsnelis:
Su arm. pʿail ‘žibėjimas, mirgėjimas, blizgesys’ […] lygintini: [211] s. i. sphuliṇgaḥ ‘kibirkštis’, phalgúḥ ‘mirguliuojantis, žibantis’, la. spulgnot ‘švytėti, žibėti’, spulgis ‘žėrintysis’ = ‘ryto žvaigždė, rytinė’, kurie yra su -g- plėtiniu; -d-plėtinys yra lo. splendeo ‘švyčiu, žibu’, s. lie. splendžu, splendėti ‘šviesti, leuchten’, v. air. less ‘šviesa’ (keltų *lanssu- iš ide. *plənd-tu-. [Lit.: Hübschmann AG I 500; Scheftelowitz, BB 29 (1905), 35; Walde-Pokorny II 679; Adjarian Arm. Wurzelwörterbuch VI 1134.]
Šaltinis:
Solta 1960, 210–211
Antraštė:
splendėti
Reikšmė:
leuchten
Straipsnelis:
Išskirtiniai europinio-indoeuropietiškojo sluoksnio baltų(-slavų) lotynų kalbų leksiniai sutapimai (abejotinas ar klaidingas paraleles palieku nuošalyje): lo. splendeō ‘šviečiu’ : lie. splendžiù ‘t. p.’, jei šis tik B užfiksuotas žodis tikrai egzistavo [ir kt.].
Šaltinis:
Pisani 1968, 14

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas