Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sráigė
Straipsnelis:
Gr. ῥαιβός„susuktas, šleivas“ […]. Balsis a blogiausiu atveju apibūdina žodžius, žyminčius negalavimą ir t. t., plg. λαιός, σκαιός, φαυλός, κλαμβός, lo. caecus ir t. t. Taip pat buvo pastebėta, kad priesaga -βοςgali atsirasti žodžiuose, nurodančiuose negalavimą, plg. κολοβός, σκαμβός. Vis dėlto žodžio ῥαιβόςβturėtų būti šakninis. Iš tikrųjų galima priminti germ. formas, pvz., go. wraigs „σκολιός“, ide. *wrai-gʷ-o-, plg. Fraenkel, Gedenkschrift Kretschmer 1, 100, kuris pamini lie. pakaitalą sráigė. Žodis taip pat gali būti susijęs su ῥαικός(kitas balsis, kitas pailginimas); dar žr. ῥυβόν. Skirtingus sugretinimus pateikia Pokorny 1158.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 965
Antraštė:
sráigė
Reikšmė:
Blindschleiche, Schnecke
Straipsnelis:
žr. skraidyti
Šaltinis:
Blažek, Čeladín, Běťákova 2004, 118–119

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas