Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
srovė
Straipsnelis:
žr. briauna
Šaltinis:
Palionis 1961, 243–250
Antraštė:
srovė
Straipsnelis:
Lie. sr(i)ovė, la. strāva giminiški gr. ῥευ̑μα, ῥόος, ῥοή „upelis“; s. ang. sprūtan „atžala, daigas“; s. isl. straumr „upelis“, s. ang. strēam „t. p.“, s. v. a. strōm „t. p.“; s. i. srotas-, sravat- „upė; upelis“, av. θ- „t. p.“; av. ravan-, raoδ „t. p.“, s. pers. rauta „upė“. Visi šie žodžiai kilę iš ide. *sreu- „tekėti“, aptinkamos gr. ῥέω, s. i. sru- ir t. t.
Šaltinis:
Buck 1949, 41–42

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas