Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stãbaras
Straipsnelis:
žr. stabas
Šaltinis:
Meid 1986, 160–164
Antraštė:
stãbaras
Straipsnelis:
Tyrinėjant slavų vardažodžius su priesaga -orъ, rekonstruojama prasl. *sokorъ. Nurodoma, kad vienintelis praslavų vardažodis su šia priesaga, turintis ide. atitikmenį, - *stoborъ „stuobrys, stulpas“: plg. lie. stãbaras „sausa šaka“. Šis atitikmuo laikomas baltų-slavų inovacinio proceso atspindžiu daryboje.
Šaltinis:
Варбот 1984, 169

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas