Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stáibis
Reikšmė:
„Pfosten“
Straipsnelis:
žr. stiebas
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 316
Antraštė:
stáibis
Straipsnelis:
Pokorny: *stē̆ib(h)-, *stēip- „kartis, lazda; standus, kietas, suspaustas“, lie. stáibiai „blauzdikauliai“, sti̇́, stèbis „penis“; su -p- gr. asmenvardis Στῑ́πων greta στῑπος = s. ang., v. v. a. stīt „standus, kietas“ (plg. s. v. a. steft „spyglys“). Norint semantiškai pagrįsti šią žodžių grupę, reikalingas naujas etimologinis aiškinimas, kadangi nesuprantama, kuo pateiktos formos giminingos s. i. stibhi – „šluotelė, kuokštelis“ arba gr. στιπτός „stiprus, kresnas“. Taigi: lie. stáibiai < *stoHi-bh arba *steAi-bh (tolimesnė daryba nuo steA₂?), Στῑ́πων, stif < *steHi-p, steft < *steHi-p-t-.
Šaltinis:
Connolly 1984, 275
Antraštė:
staibis
Straipsnelis:
žr. koja
Šaltinis:
Nilsson 2001, 188

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas