Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
staigà
Straipsnelis:
žr. steigti
Šaltinis:
Chantraine DEG, 1048–1049
Antraštė:
staigà
Reikšmė:
plötzlich
Straipsnelis:
Go. staiga* ‘Steig, Weg’, s. v. a. steiga ‘Aufsteig’ < germ. *staig̱-ō-, kas yra darinys iš veiksm. go. steigan ‘steigen’, kuris veikiausiai yra veldinys, plg. la. staiga ‘Gang’ (tačiau lie. staigà ‘plötzlich’, pastaigà ‘Eifer’ yra nesusiję, žr. Fraenkel, LEW, 546).
Šaltinis:
Casaretto 2004, 100

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas