Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stam̃bas
Straipsnelis:
žr. stepas
Šaltinis:
Puhvel HED II, 471–474
Antraštė:
stámbas
Reikšmė:
„kamienas, stiebas“
Straipsnelis:
Gr. στέφω,-ομαι„apsupti, apgaubti“ […]. Στέφω, šakninis praes. su balsiu e, išskyrus graikų k., tikslaus atitikmens neturi. Jei čia priimame, kad pirminė reikšmė yra „spausti, apsupti“, tai galima su Frisku bei Pokorny gretinti su skirtingą formą turinčiu s. i. praes. stabhnā́ti, perf. tastámbha „užtvirtinti, nustatyti, paremti“, prisimenant ryšį, kuris egzistuoja tarp πύκα„tvirtai“, πυκάζω„užtvirtinti, spausti“ ir ἄμπυξ. Tokiu būdu žodis įeina į didžiulę šeimą, kurioje sujungiama s. i. stambha- m. „nustatymas, atrama“, lie. stámbas „kamienas, stiebas“, kuris galbūt leidžia priminti gr. ἀστεμφής, στέμβω. Visos šios formos skirtingai nuo στέφωturi šaknį su nosiniu (šiek tiek kitaip Friskas). Dar kitos formos nurodytos Frisko ir Pokorny 1011.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 1054
Antraštė:
stámbas
Straipsnelis:
Macheko (Machek² 579) bandymas č., slovk. stopka, stepka „ūglys, stiebas, skiepūglys“ atriboti nuo č. stopa „pėda (kojos), pėdsakas“ ir pirmąją leksemą, atlikus sudėtingas fonetines permainas, gretinti su lie. stámbas „stiebas“ kažin ar gali būti laikomas esąs nusisekęs dėl fonetinių priežasčių.
Šaltinis:
Куркина 1983 (1985)a, 24

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas