Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stangà
Reikšmė:
‘pastanga’
Straipsnelis:
žr. stangus
Šaltinis:
Абаев ИЭСОЯ III, 154
Antraštė:
stangà
Reikšmė:
„pastanga“
Straipsnelis:
Gr. στάχυςm. „varpa“ […]. Su Ficku bei Frisku galima kildinti iš šaknies stengh-, reiškiančios „būti smailiam, durti“, paliudytas s. isl. stinga „durti“, s. ang. stingan, su balsiu o s. v. a. daiktavardis stanga f. „karštis, kuolas“, nulinis vokalizmas – v. v. a. stunge „spyglys“. Baltų kalbose lie. stangùs „kietas, nelankstus“, stangà f. „pastanga“ bei veiksmažodis sti̇̀. Gr. Στάχυς, kaip ir v. v. a. stunge, turi nulinį vokalizmą ir t. t.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 1045
Antraštė:
stangà
Reikšmė:
pastanga; raumenų susitraukimas
Straipsnelis:
žr. stangus
Šaltinis:
Vanags 1994, 46-47
Antraštė:
stangà
Reikšmė:
vaivorykštė
Straipsnelis:
Pietų Lietuvoje (Daugai) pažįstamo reto vaivorykštės pavadinimo stangà (LKA I 182) pirminė reikšmė – ‘kaspinas, raištis, juosta’ (plg. LKŽ XIII 662t.). Lie. stangà gali būti polonizmas, pasiskolintas iš le. stęga, wstęga ‘kaspinas, juosta’. Tai dar vienas semantinės motyvacijos, reikšmės perkėlimo ‘raištis, juosta’ → ‘vaivorykštė’ pavyzdys. Šis požymis implicitiškai, semantiškai nulėmęs aptariamo pavadinimo atsiradimą. Plg. vaivóraikštė, vaivórykštė.
Šaltinis:
Buivydienė 2006, 334

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas