Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stárkas
Straipsnelis:
[Lingvo-geografiniu aspektu galima išskirti vien baltų areale žinomą žuvies pavadinimą:] Pr. starkis „sterkas“ (Lucioperca lucioperca), la. trm. stārk̡is, stārks, stȩrks, lie. stárkas, lie. stērkas. [Laumane B. Zivju nosaukumi latviešu valodā. Rīga, 1973, p. 216–218]
Šaltinis:
Топоров 1978 (1980), 155
Antraštė:
star̃kas
Reikšmė:
„gandras“
Straipsnelis:
Lie. star̃kus „gandras“ paskolintas iš la. stārks, kuris remiasi į vok. Storch (bet rytų Lietuvos stierkus atėjo iš r.); šis žodis yra paplitęs išilgai Latvijos sienos.
Šaltinis:
Safarewicz 1958, 173
Antraštė:
star̃kas
Straipsnelis:
Jotvingių ʃterkaʃ ‘gandras’, plg. lie. trm. star̃kas, la. stārk̡is ‘gandras’ yra germanizmas (vok. Storch).
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 79
Antraštė:
star̃kas
Straipsnelis:
Lie. trm. star̃kas, star̃kus ‘gandras, gužutis’, ko gero, nėra tiesioginis skolinys iš vok. stork, o per tarpininkus latvius (la. stārk̡is, trm. starks ir kt. var.), plg. J. Safarewicz (BPTJ XVII 173).
Šaltinis:
Urbutis 2001a, 18
Antraštė:
stárkas
Reikšmė:
pikerperch
Straipsnelis:
žr. sterkas
Šaltinis:
Blažek, Čeladín, Běťákova 2004, 118
Antraštė:
star̃kas
Reikšmė:
stork
Straipsnelis:
Lie. ster̃kus, star̃kas, la. stàrks ‘stork’ F 897, 902 laiko skoliniais atitinkamai iš v. v. a. stork ir r. sterk.
Šaltinis:
Blažek, Čeladín, Běťákova 2004, 118

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas