Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stõdas
Straipsnelis:
žr. klodas
Šaltinis:
Откупщиков 1974, 14
Antraštė:
stõdas
Reikšmė:
‘banda’
Straipsnelis:
Lie. stõdas ‘banda’ žinomas iš senųjų raštų, o dabar, rodos, tik iš lie. kalbos ploto pačių pietryčių (Daugai, Druskininkai, Marcinkonys; plg. ir stodà Gervėčiai), laikytinas slavizmu, o ne germanų ir slavų žodžių atitikmeniu.
Šaltinis:
Urbutis 1964, 262

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas