Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
strem̃ti
Reikšmė:
pamažu eiti; griebti, stverti
Straipsnelis:
[Aptariami bl. Cē̆m tipo veiksmažodžiai]. Grynai tarminiais imitatyviniais forminiais laikytini strem̃ti ‘pamažu eiti’, ‘griebti, stverti’ LKŽ 13, 951.
Šaltinis:
Kaukienė 2007, 212

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas