Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stùburas
Straipsnelis:
[Pateikiu pomeranų (tiksliau pagal Lorenco skirstymą – slovincų, kašubų, saborų), kitų sl. kalbų ir bl. atitikmenis:] 12) Pomer. steber ‘šieno kupetos, kuolas, kartis, burių kotas, stiebas’ (be to slov. steber ‘stulpas, kolona’, s.-kr. stabar, s.-kr. bžn. sl. stoborъ ‘kolona, stulpas’, bulg. сто́бо́р ‘grotos, lentučių, kartelių tvora’, s.-kr. stobôr ‘Hof’, s.-kr. stàbar ‘medis, Gehölzart’ ← prasl. stъbъrъ) – lie. stùburas ‘Stumpf’, rytų lie. stubũras ‘Rückgrat Wirbelsäule, columna vertebralis; Pfosten des Trockengerüstes beim Ofen’, la. stuburs ‘išpuvęs, tuščiaviduris medžio kelmas, stulpas, sena, susitrynusi šluota’.
Šaltinis:
Hinze 1984b, 193

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas