Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
stulpà
Straipsnelis:
žr. stulpas
Šaltinis:
Stundžia 1994, 26–27

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas