Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sudas
Reikšmė:
‘teismas’
Straipsnelis:
Lie. sudas, skolinys iš sl. kalbų, plg., s.-kr., r. sud, č. soud, le. sąd = s. sl. sądu ‘sprendimas’.
Šaltinis:
Buck 1949, 1427
Antraštė:
šū́das
Straipsnelis:
Ė (1965) 1967 14 t. Trubačiovas sieja lie. šū́das "Drek, Mist, excrementum", la. sũds "mėšlas, trąša, ekstrementas, nešvarumas, pūliai" (esantys greta gr. glos. hyskythá: hyòs aphódeuma, kythnón: spérma Hes.) su av. xšudra "sėkla, gemalas" ir abu veda iš ide. *k̑sud(h)-/*k̑sūd(h)-. Fraenkelis 1030 etimologiją laiko neaiškia, patikimiausia sąsaja jam atrodo su minėtais gr. dariniais. Pokornis 627 nurodo šaknį *k̑ū̆dh- "mėšlas, ekskrementai, išmatos"? su minėtais gr. ir bl. duomenimis. Ne visai aišku, kokia [214] ankstyvoji av. xšudra-, xšuδra- pirminė reikšmė. Bartholomae 555 nurodo tokias reikšmes: 1. "skystas, takus"; 2. (n.) "skystis" ir kt.; a) "alkoholis, vynas", b) "sėklos skystis, vyro sėkla". […]. Net jei čia priklausytų minėta Hes. glosa, apie ypatingą vieną bl.–iran. atitikimą, žinoma, negalima kalbėti.
Šaltinis:
Cvetko-Orešnik 1983, 213–214
Antraštė:
šū́das
Straipsnelis:
[Tarp autoriaus pridedamų naujų leksinių paralelių, turinčių rodyti vėlesnius baltų ir iranėnų ryšius:] Lie. šū́das, la. sũds ‘mėšlas’ (Frenkeliui jų etimologija neaiški) gali būti specialiai sugretinti (be gr. kalbos kiaulių mėšlo ir spermos pavadinimų ὑσ-κυθά· ὑὸς ἁρόδευμα, κυθνόν· σπέρμα) su av. xšudra- ‘semen’, kuri kartu su bet. < ide. *k̑sud(h)-/*k̑sūd(h)- [Fraenkel II 1030].
Šaltinis:
Трубачев 1965 (1967), 15
Antraštė:
sūdas
Reikšmė:
teismas
Straipsnelis:
Sūdas ‘teismas’ paskolintas iš br. kalbos (plg. br. суд). Jis žinomas pirmoje lie. knygoje (1547 m.), tačiau ilgą laiką jis buvo įsigalėjęs tik kaip bažnytinės kalbos žodis; XVIII a. – XIX a. buvo plačiai vartojamas jau kiekvienam teismui – ne tik dievo (paskutiniajam), bet ir žmonių teismui – pavadinti.
Šaltinis:
Kašėtaitė 1963, 118–119
Antraštė:
šū́das
Straipsnelis:
[Baltų kalbose ide. priebalsių grupė *ks- davė *- > *š-. Pvz.:] Lie. šū́das, la. sũds ‘Exkrement’ (jei su atnaujintu abliautu) : s. i. kṣóda- akt. ‘zerstäuben, zerstampfen’, med. ‘zerstieben (vom Wassex)’, kṣudrá- ‘klein’, kṣódas ‘Wasserschwall’, av. xšudra- ‘flüssig’, xšaoδah- ‘Wasserschwall’, ru. xudój ‘schlecht, schlimm’, s.-kr. hȗd ‘t. p.’, le. chud ‘mager’ ir kt. < *xudъ- ‘klein, dürftig, schlecht’ < ksou̯do-.
Šaltinis:
Klingenschmitt 2008, 423

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas