Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
suni̇̀kti
Straipsnelis:
[Het. kalboje aptinkame šiuos het. -ni(n)- infiksinius veiksmažodžius:] ninik- ‘(auf)heben’, aufbieten’, med. ir ‘sich zum Streit erheben; (Truppen) mobilisieren’ (~ lie. suninkù ¹⁵ [¹⁵ Tiesą sakant, ne kažin kiek išraiškinga lie. lytis turbūt yra kur kas iškalbingiau paremiama sl. kalbų. Dėl pertvarkymo (Umbildung) būdo, plg. sl. vyknǫti ‘(pri)pratinti, įpratinti’, armėnų owsanim ~u-n-k bl., keltų ir germ. kalbose; žr. Pokorny IEW 347, Plg. E. Benveniste, BSL 50, 1954, 40 t.] ‘(už)pulti (ką), pristoti (prie ko), falle über jd. her’, plg. taip pat kaip reikiant pertvarkytas s. sl. vŭz-niknǫti ‘kopti, lipti aukštyn’, le. wzniknać ‘pakelti, erheben’) < praide. *ninék-? (plg. s. sl. aor. -nikŭ).
Šaltinis:
Eichner 1982, 19
Antraštė:
sunìkti
Straipsnelis:
žr. nikti
Šaltinis:
Oettinger 2009, 202

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas