Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
suñkti
Straipsnelis:
žr. sunka
Šaltinis:
Duridanov 1969b, 66
Antraštė:
suñkti
Straipsnelis:
sek(ʷ)-, senk(ʷ)-, ‘sekti, kristi; nykti’ […] – lie. sèkti… (apie vandenį) …; […] (lie. sunkti ‘abfließen, absickern, lassen; auspressen, auswringen, auswinden’ ir t. t., la. súkt ‘žindyti, sunkti’ mano manymu priklauso veikiau prie se… ‘skirti (trennen, (aus)schneiden)’…
Šaltinis:
Merlingen 1978, 92

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas