Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sunkà
Straipsnelis:
Lie. žodis sunkà yra žodžio suñkti (sunkiù, sunkiaũ) vedinys. Šiedu žodžiai, taip pat la. sùkt (sùcu) ‘čiulpti (apie dėlę), sùkala ‘lašas’ sietini su ide. šaknimi *senk-, kurią turi žodžiai lie. senkù (sèkti), s. bulg. isękn̨ti ‘išdžiūti, išsekti’ [dėl etimologijos žr. Fraenkel, LEW 772, 941].
Šaltinis:
Duridanov 1969b, 66

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas