Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
suskliaũsti
Reikšmė:
nesipriešinti
Straipsnelis:
žr. skliausti
Šaltinis:
Grinaveckienė, Mackevič 1989, 76

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas