Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
su-vérti
Straipsnelis:
Gr. ἀορον: μοχλόν, πυλῶνα, θυρωρόν. Κύπριοι (Hes.). Ar Mikėnų tikrinis vardas aworo patvirtina šį žodį? Atstatoma *sm̥-woros, dūrinys iš *sm̥- (plg. εἷς, ἅμα ir t. t.) bei -woros, plg. s. sl. za-vorŭ ‘velkė’. Veiksmažodinės formos: s. sl. za-vrěti ‘uždaryti’, lie. su-vérti, s. i. api-vr̥nóti ‘uždaryti’, plg. Schulze, Kl. Schr. 672, Bechtel, Gr. Dial. 1, 445. Dėl lo. operiō, kurio etimologija ginčytina, žr. Ernout-Meillet s. u.
Šaltinis:
Chantraine DEG, 95

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas