Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
svėbelis
Straipsnelis:
Skolinių su ž. pradžios garsais s ir š yra […] prieš […] priebalsius […] v, l, m, n: […] svė̃belis ‘degtukas’ paplitęs žemaičiuose (Dr, Krtn, Žd, M-k, Kl) ir švė́belis (LB 166, KŽ, Plk, Smln, Vn, Prk), švė̃belis (Ndž), švèbelis (Mrj, Brt, Grdž, Vdžg), plg. v. v. a. swëbel ‘siera’ (Kluge Et. W. deutsch Spr., 17 Auff., 1957, 691), Pr. v. šwebel ‘degtukas’, […]. [157] [Germanizmai] su garsais s ir š yra kilę iš skirtingų v. tarmių. Skoliniai su s prieš priebalsius daugiausia atėjo [158] iš v. ž. tarmių ir yra senesni, o su š – iš v. a. tarmių arba iš suaukštaitintų žem. žodžių ir yra vėlesni.
Šaltinis:
Čepienė 1996, 156
Antraštė:
švė́belis
Straipsnelis:
žr. svėbelis
Šaltinis:
Čepienė 1996, 156

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas