Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
svarùs
Straipsnelis:
[Išskirtinės het.-lie. leksinės izoglosos (u- kam. vediniai, pamatuoti v.):] Lie. svarùs 'sunkus, daug sveriantis, heavy' remiasi v. sver̃ti 'svorį matuoti svarstyklėmis' ir atitinka het. šuwaru- 'sunkus, svarus, weighty, stiprus, tvirtas galingas, mighty', priev. n. šuwaru 'stipriai, galingai, labai'; het. kalboje neaptikta jokio pamatinio v. pėdsako⁵ [⁵ Dėl šitokio šuweru- aiškinimo, žr. mano pastabas in Bibliotheca Orientalis 36 (1979), 57, o smulkesnį dėstymą Journal of A. Oriental Society (in press)].
Šaltinis:
Puhvel 1982, 181
Antraštė:
švarùs
Straipsnelis:
F. Sławskio redaguotame (Słownik prasłowiański. T II. Pod. red. F. Sławskiego. Wroclaw, 1976 299) žodyne pateikta s.-kr. trm. (išeivių Čekoslovakijoje) znešvárit ‘užteršti’, matyt, paskolinta iš leksikos lizdo, kuriam priklauso slovk. švárny, č. švarný ‘švarus’, trm. ošvářit ‘nuvalyti’, le. szwarny. Šie sl. žodžiai, atrodytų, siejasi su lie. švarùs ir neturi nieko bendra, kaip ir s.-kr. trm. lytis, su ‘Praslavų žodyno’ leksikos lizdu, kurios antraštinis žodis yra čvariti ‘plepėti, burti, kerėti’.
Šaltinis:
Трубачев 1976 (1978), 164
Antraštė:
švarus
Straipsnelis:
Ide. k. dauguma žodžių, reišk. ‘švarus’, susiję su sąv. ‘grynas, nesumaišytas’. Lie. švarus ir v. švarinti etimologija neaiški.
Šaltinis:
Buck 1949, 1080
Antraštė:
svarùs
Straipsnelis:
žr. platùs
Šaltinis:
Hamp 1994a, 50
Antraštė:
svarùs
Straipsnelis:
[Aptariama medžiaga, rodanti baltų ir slavų skolinimąsi iš nepaliudytos „temematų“ kalbos, kaip pasiūlė G. Holzer, Entlehnungen aus einer bisher unbekannten indogermanischen Sprache im Urslavischen und Urbaltischen, Viena: Akademie der Wissenschaften, 1989.] Sl. sverěpъ ‘ungezähmt’ < *k̑wer- < *g̑hwēr-, gr. thḗr ‘wildes Tier’, lo. ferus, lie. žvėrìs, s. sl. zvěrь. Ši etimologija yra geresnė negu sieti su lie. svarùs ‘schwer’, lo. sērius, sevērus.
Šaltinis:
Kortlandt 2004, 254

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas