Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
sypas
Straipsnelis:
F. Kuršaitis (F. Kurschat. Lit.-deut. Wrtb. 1883, 374) pateikia lie. sypas ir sypnas ‘gebeuteltes Mehl’ arba ‘Brot von gebeutelten Mehl’. Kad lie. kalbai nebūdinga u : i alternacija (plg. ide. *sŭp- kontinuantas, lie. sùpti, supúos ‘kołysać’, ‘huś́tać’ [ir kt. pvz.]), tai pastarieji F. Kuršaičio nurodyti lie. žodžiai beesantys skoliniai (lietuviškosios formos būtų *supas, *supinas). Kad lie. sypas, sypnas regime y (= i) tai skolintasi buvę iš sl. kalbų ir ko gero iš le. kalbos, nes tosios y ir i yra du ne kažinkiek besiskirią vienos fonemos variantai (lie. kalba nepažįsta y, o sypas, sypnas rašoma i [žymima y] vietoj sl. y). Jei skolintasi iš r. kalbos, tai nepakalinės eilės r. y lie. kalba perteiktų kitaip (plg. lie. muĩlas < s. r. *mylo). Lie. sypas, sypnas palyginus neseni skoliniai, nes priesaga -nas esanti be balsio i, atliepiančio *ь.
Šaltinis:
Bąk 1966, 26
Antraštė:
sypas
Straipsnelis:
žr. supti
Šaltinis:
Bąk 1966, 25–27

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas