Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tas
Reikšmė:
that
Straipsnelis:
žr. kai
Šaltinis:
Palmaitis 1986, 309
Antraštė:
tàs
Straipsnelis:
Jotvingių taʃ ‘šitas’, plg. lie. tàs, la. tas, bet pr. stas.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 80
Antraštė:
tàs
Straipsnelis:
Baltų rodomųjų įvardžių lie. tàs, , la. tas, ta [recte – VR] atsiradimas iš ide. *so-, *sā- turėjęs įvykti ne baltų, bet ankstesnėje baltų-slavų [epochoje], plg. s. sl. ТЪ, ТА. Tai viena iš akivaizdžiausių šių dviejų kalbų grupių izoglosų.
Šaltinis:
Poljakov 1996a, 117
Antraštė:
tàs
Straipsnelis:
[Svarstoma linksnių sinkretizmo ir analogijos įtaka linksnių raidai.] [išn. 9.] Lie. tamè < *tamén ← *tam + en, plg. la. tamī < *tamen, kuri turėjo virsti *tami, o -i galėjo būti pailgintas pagal daiktavardžių o, , , i ir C kamieno vns. lok. su ilguoju galūnės vokalizmu.
Šaltinis:
Rosinas 2000a, 69
Antraštė:
tàs, tà
Reikšmė:
тот, та; этот, эта’
Straipsnelis:
žr. tapatybė
Šaltinis:
Журавлев 2006, 452–453
Antraštė:
tàs
Straipsnelis:
žr. sūnus
Šaltinis:
Савченко 1972, 150–151
Antraštė:
tàs
Straipsnelis:
žr. anas
Šaltinis:
Мартынов 1980 (1981), 25
Antraštė:
tam
Straipsnelis:
Dažniau vartojamuose žodžiuose galimi įvairūs nereguliarūs fonetiniai pakitimai, pvz., […] tamui > tam […].
Šaltinis:
Mańczak 1994, 95

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas