Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tapū̃žos
Straipsnelis:
tapū̃žos ‘prastos kojinės ar kelnės’. Veikiausiai sietinas su kitais šios šaknies žodžiais, plg. tapūžinė́ti, tapū̃žinti, tapū̃žioti ‘sunkiai, nerangiai eiti, vaikščioti’, tapūžà, tãpūžis ‘ištižėlis, nevykėlis’. Iš turimo pavyzdžio, užfiksuoto Gargžduose, sunku spręsti, koks konkrečiai drabužis turimas galvoje – kojinės ar kelnės, plg.: Galėsi darbar tapūžioti į klumpius įsispyręs su sulopytoms tapū̃žoms (LKŽ XV 839).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1996, 169

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas