Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tasaĩ
Straipsnelis:
[Vienas iš indoeropiečių kalboms būdingų parodomųjų įvardžių darybos modelių:] 5. Postfiksacija (postpozicijos pridėjimas po galūnės), plg. lie. tasaĩ < tas + ai, lo. hic < hi + c(e) ‘šis’ ir kt. […] [101]
Šaltinis:
Rosinas 1978, 101
Antraštė:
tasai̇̃
Straipsnelis:
Ide. būdingo šie sudėtinių pron. demonstr. darybos būdai: 1. Reduplikacja […] [19] 4. Postfiksacija³⁰ [³⁰ Literatūroje kartais paskutiniai du darybos būdai neskiriami, plg. Майтинская К. Е. min. veik., p.112–113], plg. : lie. tasai̇̃ < tas + ai, tónai < + anai, lo. hic < hi + c(e) ‘šis’ ir kt. [20]
Šaltinis:
Rosinas 1980, 19–20

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas