Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
táukas
Reikšmė:
pilvas, pilvo ertmė, įsčios
Straipsnelis:
Lie. táukas (K. Būgos liudijimu vartojamas Kvėdarnoje): s. i. tōká-m 'palikuonys, karta', av. taoxman- 'sėkla, daigas', v. v. a. diehter 'anūkas, vaikaitis' ir kt. Plg. Fick Wrtb.⁴ III 175.
Šaltinis:
Endzelīns DI II, 401
Antraštė:
táukas
Straipsnelis:
Toch. B wicuko 'žandikaulis, (vok.) Kinnbacke' su: perl. sg. wcukaisa, du. wcūkane. Šis žodis skaidosi į wi- 'du' < ide. *du̯i- (žr. B *pew 'kojomis') ir elementą *cuko, kuris yra giminiškas su lie. táukas, taukaĩ, la. tàuki, s. sl. tukъ 'taukai', s. isl. þjō 'šlaunis, užpakalis', anglosaksų dēoh 'šlaunis' ir t. t. Toch. *cuk(o) < ide. *teuq-, plg. s. isl. þjō < pragermanų *þeuha- ir t. t. Senoji toch. B wi-cuko reikšmė buvo 'smakras' (žinoma, kad daugelyje ide. kalbų žodžiai 'smakras', 'skruostas' bei 'žandikaulis' yra besikeičiantys) < būdv. reiškiančio skruostai, kuriems smakras sudaro išsikišusią dalį. Taip pat žr. B ckāckai 'koja'.
Šaltinis:
Windekens 1976, 573
Antraštė:
táukas
Straipsnelis:
žr. tuktas
Šaltinis:
Койвулехто 1988-1996 (1997), 158-159

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas