Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
taũsti, -sta
Reikšmė:
lysti, menkti, nykti, … alpti’
Straipsnelis:
žr. čiūtys
Šaltinis:
Karaliūnas 1976, 91

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas