Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tedúoti
Straipsnelis:
Amerikiečių kalbininkas Gordonas B. Fordas, Jr. nesutinka su Chr. S. Stango nuomone, kad senuosiuose raštuose pasitaikančios teduok ‘teduoda’ tipo formos yra atsiradusios dėl lenkų kalbos įtakos, nes esą tam prieštaraująs jų buvimas Vilento ir Bretkūno tekstuose. Su tokia argumentacija negalima sutikti, nes minėtų autorių tekstuose iš tikrųjų randame daugiau lenkų negu vokiečių įtakos. Greičiausiai ši forma laikytina hibridu, kuriam atsirasti prielaidą sudarė liepiamosios nuosakos „be-k“ ir permisyvo galūnių sutapimas. Pagal duodi ‘duok’ ir teduodi ‘tegu duoda’ modelį ir šalia duok atsirado teduok ‘tegu duoda’.
Šaltinis:
Zinkevičius 2009b, 76

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas