Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tèkti
Straipsnelis:
Alb. ndih, ndif 'padėti, dalyvauti', ndihmë f. 'pagalba, pašalpa', ndihmës m. 'pagalba; padėjėjas', ndihmës- 'pagalba'. Gretinimas su go. þeikan 'klestėti, pavykti', lie. tenkù, s. air. tocad 'laimė, klestėjimas' abejonių kėlė ir pačiam jo autoriui G. Meyeriui, tuo tarpu kai I. Scheftelowitz jį lygino su av. dāy 'rūpinuosi'. Greičiausiai kilęs iš reikšmės 'pasirodyti', kuri buvo pirminė alb. žodis, atrodo, priklauso ide. šakniai *deiḱ-, *diḱ- 'rodyti', kurią turi ir s. i. disáti 'jis rodo', gr. δείκνυμι, lo. indico, -are, vok. zeigen ir t. t. Alb. ndih maždaug yra kilęs iš *en-diḱ-skō. Vadinasi, lo. Di indigetes vartojamas saviems dievams pavadinti ir iki šiol buvęs neaiškus, atrodo, reiškia v. indiges 'tas, kuris padeda', t. y. ta reikšmė, kurią išsaugojo albanų kalbos žodis.
Šaltinis:
Çabej 1964d, 88
Antraštė:
tèkti
Straipsnelis:
žr. tikti
Šaltinis:
Seebold 1970, 512–513

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas