Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tìkti
Reikšmė:
passen, taugen
Straipsnelis:
žr. teikti
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 325
Antraštė:
ti̇̀kti
Straipsnelis:
Germ. þeih-a- ‘vešėti, tarpti; (pa)žengti į priekį, klestėti, pavykti, gedeihen’ (go. þeihan ‘gedeihen, Fortschritte machen’ [512], s. ang. thīhan ‘gedeihen, augti’, s. v. a. dīhan ‘gedeihen, pasisekti’, beasm. ‘būti naudingam, pasinaudoti, sektis, pavykti’ v. v. a. dihen) patikimos etimologijos neturi, nes kebloka yra nustatyti pirmykštę germ. leksemų reikšmę. Galime svarstyti apie gretinimą su šiais žodžiais: 1) a) bl. kalbų lytys, pamatuotos šaknimi teig-, teg-, kurių ir reikšmė ganėtinai panaši, plg. lie. tinkù, ti̇̀kti ‘būti geram, naudingam, passen, patikti, eignen sich, priderėti, sich schicken’; dėl germ. reikšmės plg. ti̇̀kęs ‘tinkamas, atitinkantis reikalavimus, geeignet, vykęs, wohlgeraten’. Anot Fraenkelio (LEW), dūriniai nu- ir už- turi reikšmę dar ir ‘gedeihen, geraten’. Fraenkelis (LEW, 1092 f.) sako, kad minėtos leksemos bl. atitikmenų kitose kalbose neturi. Saitus su germ. giminiškų žodžių šeima Fraenkelis atmeta, nes pastarieji siejasi su lie. tèkti (žr. ž.). Vis dėlto E. Fraenkelis nurodo B. Jegerso darbo (Verkannte Bedeutungsverwandschaften balt. Wrt., 1949, p. 91), kuriame pastarasis postuluoja gretutines šaknis teg-/teig-; b) lie. tenkù, tèkti ‘kliūti (į dalį), būti gautam, zuteil werden, geraten in, įvykti, atsitikti, pasidaryti, geschehen, treffen, genügen’; c) la. tikt II (tìeku, tiku) ‘werden, wohin gelangen, zuteil werden, genügen’. Pastaroji la. lytis siejama su lie. tèkti ir laikoma balsių kaitos nukrypimu (Ablautentgleisung). [Apie kitus aiškinimus, kuriuose bl. leksemos nepasitelkiamos žr. tekste]
Šaltinis:
Seebold 1970, 512–513
Antraštė:
tìkti
Straipsnelis:
Jotvingių tibt ‘tikėti’, plg. lie. tìkti, la. tikt, pr. tickint.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 80
Antraštė:
(tikti)
Straipsnelis:
žr. patikti
Šaltinis:
Smoczyński 1989c, 190

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas