Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tiesùs
Reikšmė:
gerade
Straipsnelis:
žr. teisė
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 325
Antraštė:
tiesus
Straipsnelis:
Ide. kalbų žodžiai, reišk. 'tiesus', yra labai įvairios kilmės, dažnai sąv. 'tiesus' žymėti vartojami būdv., rešk. 'tiesus', 'lygus', 'plokščias' ir pan. Lie. tiesus, la. tiešs ir taisus, šalia lie. tiesti, taisyti, la. taisīt, gimin. lie. teisus, pr. teisi 'garbė', sl. těsiti 'raminti, guosti', s. sl. tichŭ 'tylus, ramus'; šakniniai ryšiai neaiškūs. Reikšmė 'tiesus, lygus' turbūt yra pirminė šioje žodžių grupėje.
Šaltinis:
Buck 1949, 896
Antraštė:
tiesùs
Straipsnelis:
žr. taisyti
Šaltinis:
Kortlandt 2004, 254

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas