Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tim̃sras
Straipsnelis:
[Nagrinėjami bl. ir sl. kalbų šaknų su * refleksai] Etimologiniai dubletai: 11) lie. tim̃sras, la. tìmsa, s. r. тьма, le. ćma, a. luž. ćma, ž. luž. śma / lie. a. tumsà, la. tùmsa.
Šaltinis:
Авксентьева 1975, 51
Antraštė:
timšras
Straipsnelis:
[Priebalsių grupės --, -- vartojamos ekspresyvinėje žodžių daryboje.] Lie. timšras, timšrùs ‘bleifarben’ yra tim̃sras variantas.
Šaltinis:
Heidermanns 1998, 80
Antraštė:
tim̃sras
Straipsnelis:
žr. timšras
Šaltinis:
Heidermanns 1998, 80

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas