Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tiršti
Reikšmė:
dickflüssig werden
Straipsnelis:
žr. sutirštinti
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 318
Antraštė:
tir̃šti
Straipsnelis:
žr. tiršlys
Šaltinis:
Gliwa 2002a, 259

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas