Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ti̇̀rtas
Straipsnelis:
Alb. trus ‘spausti’ fonetinis variantas trys ‘id.’ atspindi protoalb. *trū̆tja, kuris veikiausiai giminiškas alb. tjerr ‘to spin’ (‘sukti’, ‘verpti’ [116] […]. Alb. trus, akivaizdu, [117] yra v. su *-i̯ō išvestas iš dalyvio su *-to- […]. Tas dalyvis, būtent praalb. *trū̆ta atspindi ide. *tr̥̄tos. Jis sietinas su lie. ti̇̀rtas ‘investigated’ ir sl. *tьrtъ ‘trintas’. Ši šaknis turi atstovų baltų (lie. tiriù, ti̇̀rti ‘to investigate’, ti̇̀rtas, la. tir̂dît ‘tardyti’), sl. (*tьr ǫ, terti) ir albanų kalbose. [117]
Šaltinis:
Orel 1988, 116–117

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas