Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tokis
Straipsnelis:
žr. toks
Šaltinis:
Rosinas 1980, 19–20
Antraštė:
tokis
Straipsnelis:
[Vienas iš ide. kalboms būdingų pron. demonstr. darybos modelių:] 4. Sufiksacija, plg. lie. tokis < *ta + āki̯-. […] [101].
Šaltinis:
Rosinas 1978, 100–104

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas