Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tóks
Straipsnelis:
Kadangi vadinamieji kokybiniai rodomieji įvardžiai visose baltų kalbose yra skirtingos struktūros žodžiai, plg.: lie. tóks, la. tāds, pr. stawīds […] juos reikia laikyti atskirų baltų kalbų rodomųjų įvardžių sistemų inovacijomis.
Šaltinis:
Rosinas 1988, 181
Antraštė:
toks
Straipsnelis:
Ide. kalboms būdingi šie sudėtinių pron. demonstr. darybos būdai: 1. Reduplikacija […] [19], 4. Sufiksacija, plg. lie. tok(i)s < *ta + āki̯-, la. tāds < *ta + ād- […] [20]
Šaltinis:
Rosinas 1980, 19–20

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas