Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
toks pats, tokia pati
Straipsnelis:
[Aptariamos baltų įvardžių pirminės reikšmės ir jų gramatinis statusas.] Samplaikinių įvardžių toks pat, tokia pat identifikuojamoji dalelytė pat nesietina su hetitų enklitine dalelyte -pet, (-pit) – rytų baltų kalbose ji išriedėjo iš suįvardėjusių kaitomųjų *patis, *patī formų dėl redukcijos.
Šaltinis:
Rosinas 2000b, 137-139

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas