Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tolùs
Straipsnelis:
Lie. tolùs, la. tāls 't. p.', pr. tālis 'toliau' yra padaryti iš morfemos *tā-l-, kuri yra duslusis variantas sl. *dā-l-, matomos s. sl. vъ dalję, dal’ьnjь, daleče; r. в-даль, дальний, далёкий ir t. t. Greičiausiai bl.-sl. prokalbėj buvo vartojami du kai kurių žodžių variantai – skardusis ir duslusis –, tačiau prokalbei iširus, kiekviena iš kalbinių grupių pasisavino vieną iš šių variantų.
Šaltinis:
Отрембский 1968, 138
Antraštė:
tolùs
Straipsnelis:
Pr. tālis (priev. aukštesnysis laipsnis) 73130 'weiter' [ir kt.]: lie. tolùs 'tolimas', žr. dar ME s. vok. tâls.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 322
Antraštė:
tolùs
Straipsnelis:
žr. atstus
Šaltinis:
Smoczyński 1998-1999 (2000), 167

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas