Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tolỹgio
Reikšmė:
vienodai, ramiai, tolygiai
Straipsnelis:
žr. tolygus
Šaltinis:
Kabašinskaitė, Klingenschmitt 2004, 99

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas