Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
tolýgùs
Straipsnelis:
Lie. tolýgus, tolygùs greičiausiai la. *tā́ ‘taip’ (ide. *-) refleksas. Anot ME IV 145, juos s. la. kalboje atitiktų tālīdz- ‘taip pat, kartu; tuo pat metu [so auch, zugleich; so weit, so lange]’. Žodžių pamatas būtų rytų baltų veldinys. Lie. būdvardis lýgus turėtų valdyti naudininką (žr. LKŽ VII 485t.), tuomet pagal vok. analogą sogleich (so ‘taip’+ gleich ‘tuojau, nedelsiant’) lie. tolýgus verstųsi ‘taip lygus’. Nors tolýgus galėjo kilti ir dėl tolỹgio hipostazės ir lýgus poveikio.
Šaltinis:
Kabašinskaitė, Klingenschmitt 2004, 99
Antraštė:
tolýgus
Straipsnelis:
žr. stamantrus
Šaltinis:
Young 1983, 63–66

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas